Programma

De beginnerscursus bestaat uit 16 bijeenkomsten die wekelijks plaatsvinden. We houden rekening met verlofperioden zoals de kerstvakantie. Er wordt gewerkt met lesboeken waarin alle theorie staat. Het lesmateriaal is door de vereniging zelf gemaakt en gebaseerd op onderzoeken van verscheidene bronnen. Omdat leden soms zelf met goede ideeën komen zijn er ook reeds nieuwe hulpmiddelen aan toegevoegd.

In de cursus baseren we ons op:

  • Zelfbeeld: werken aan je zelfvertrouwen, irrationele gedachten omzetten in rationele, …
  • Sociale vaardigheden: een praatje maken met bekenden, onbekenden, …
  • Assertiviteit: opkomen voor je mening, omgaan met en reageren op kritiek, …

Voorwaarden

Om aan de beginnerscursus te kunnen deelnemen moet je lid zijn van de vereniging. De cursus zelf bestaat uit 2 opeenvolgende modules: module 1 en module 1bis. Module 1bis kan je pas volgen als je de eerste gevolgd hebt. Module 1 kost 80 euro, module 1bis kost 60 euro. In deze prijs is uiteraard ook alle lesmateriaal inbegrepen.

Je mag ook steeds (mits lidgeld te betalen) een tweede en zelfs derde keer de cursus volgen als je daar behoefte aan hebt of omdat je door omstandigheden enkele lessen moest missen. Voor de twee modules betaal je dan de helft van de prijs, dus respectievelijk 40 en 30 euro.

De lessen vinden ’s avonds plaats, van 19 à 20 uur tot 22 à 22.30 uur (afhankelijk van de groep).

Bekijk hier welke cursussen er gepland zijn.