Hierbij enkele situaties die verlegen personen op hun levensweg kunnen beleven. De gesprekstechnieken en hieronder vermelde concrete tips worden in onze cursussen en vormingen verder ingeoefend. Wie reeds vroeger naar tips op speurtocht wil gaan, verwijzen we naar de literatuurlijst die voor ieder lid op aanvraag beschikbaar is. Ook deelname aan onze activiteiten met lotgenoten wordt zeer warm aanbevolen, aangezien het positieve sociale contact enorm belangrijk is voor het zelfvertrouwen en zelfbeeld.