Luisteren zonder te oordelen of te interpreteren. Men kan hierbij verdiepende vragen stellen. Dit helpt de gevoelens en gedachten op een rijtje te zetten, zodat het voor hem/haar veel duidelijker wordt.

Tips:

  1. Onderbreek het verhaal niet om gelijkaardige ervaringen te vertellen. Hou de aandacht volledig bij de andere persoon.
  2. Minimaliseer de gevoelens of gedachten van de ander niet : “Het is niet zo erg”,’ het zal wel overgaan“, tenzij de persoon echt gerust gesteld wilt worden.
  3. Geef enkel advies als de persoon voldoende tijd gekregen heeft om zijn gedachten en zijn gevoelens volledig te verwoorden. Check vooraf of de persoon nu ook open staat voor advies.
  4. Je kan parafraseren (met eigen woorden de gedachten en de gevoelens van de ander verwoorden) om er zeker van te zijn dat je de situatie begrijpt.