Perfectionisten hebben de neiging om steeds verder te gaan, tot zelfs over hun grenzen op zoek naar bevestiging en waardering van anderen.

Tips:

  1. Heb oog voor de positieve zaken die je vandaag bent tegengekomen.
  2. Concentreer je op de krachtinspanning die je vandaag hebt verwezenlijkt om jouw doel na te streven.
  3. Haal voldoening uit het feit dat je wellicht moeilijke zaken succesvol hebt verwezenlijkt of hebt doorstaan (en laat die vanzelfsprekendheid los en schrijf het niet toe aan routine of gewoontes)
  4. Kun je je doel binnen de vastgestelde tijd bereiken, dan heb je vreugde bovenop de voldoening die je onderweg elke dag hebt gehad. Mocht het doel door omstandigheden toch niet gehaald zijn, dan heb je tenminste je best gedaan en geleerd van de ervaringen onderweg, en dan kun je tegen jezelf zeggen “Oefening baart kunst, volgende keer beter”.