Verlegenheid is niet ongewoon, zolang het niet ongewoon lastig wordt

Verlegenheid is een sociale angst. Het is het onbehaaglijke gevoel en de geremdheid die je overkomt in het gezelschap van mensen. Verlegenheid komt in vele gradaties voor. Bijna iedereen voelt zich ongemakkelijk voor een grote zaal met mensen. Sommigen durven echter amper buiten komen. Uit onderzoek is gebleken dat 20 % van de bevolking verlegenheid als een last ervaart en er van af wil.

Sommige mensen zijn sinds hun kindertijd al altijd verlegen geweest. Velen van hen weten verlegenheid door levenservaring en zonder speciale hulp te overwinnen. Een aantal mensen krijgt plots meer last van verlegenheid, bijvoorbeeld na een scheiding of door werkloosheid. Leven met verlegenheid wordt vaak als een steeds zwaarder wordende last ervaren.

Verlegen mensen zijn voortdurend onzeker: “Doe ik het wel goed?” is de meest (inwendig) gestelde vraag. Als eerste je mening geven doe je als verlegene niet. Eerst maar even afwachten wat een ander zegt. Geen vragen durven stellen. Steeds een ander voor laten gaan, enzovoort.